Waar staan we voor:

Jongeren motiveren en stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen in een veilige leer-werkomgeving.

Deze leer-werkomgeving komt tot stand door duidelijkheid en structuur, waarbij gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer niet wordt vergeten. Op deze wijze worden jongeren begeleid, zodat zij zich verder kunnen ontplooien vanuit hun eigen interesses.

Vrij bewerkt naar:I have a dream van M.L. King. Over dromen... Ik zeg u vandaag mijn vrienden, Dat ondanks de moeilijkheden en teleurstellingen van het moment, ik nog steeds een droom heb. Het is een droom die diep geworteld is in de opvoedingsdroom. Ik heb een droom dat eens onze kinderen zullen worden beoordeeld naar hun inzet en niet naar hun resultaat. Ik heb een droom dat mijn kinderen en kleinkinderen op school en in onze maatschappij niet beoordeeld zullen worden op hetgeen ze niet kunnen, maar wel op datgene wat ze wel kunnen en op datgene wat ze goed doen. Ik heb een droom dat alle kinderen bang mogen zijn en dat ze mogen falen. Ik heb een droom dat alle leerkrachten en begeleiders naar onze kinderen positieve boodschappen zullen gebruiken in plaats van negatieve, Ik heb een droom dat al onze kinderen aanvaard worden om wat te zijn en niet om wat er van hen verwacht wordt.Ik heb een droom vandaag. Wanneer wij onze verwachtingen laten dalen en uitgaan van realiteit van wat onze kinderen echt kunnen, dan pas aanvaarden wij onze kinderen en zullen zij allen roepen: “Kijk, ik mag zijn wie ik ben!” en “Kijk, ik kan het! Ik kan het!"

Dit is een tekst uit het boek: “Mijn kind leert schrijven” geschreven door Marc Litiére.

Doelgroep:
Jongeren die zich willen ontwikkelen, verbeteren of bekwamen in o.a.  een technische en/ of agrarische sector (Onder jongeren verstaan we tieners, pubers en jongvolwassenen met of zonder een beperking)

Waar:

Onze Zorg- en Leerboerderij is gelegen aan de Slachtedijk in een landelijk gebied tussen Bolsward en Franeker.

Meer informatie:

IMG_5930.JPG