Begeleiding en rapportage

Begeleiding en groepsgrootte: Jongeren krijgen individuele begeleiding.

Competentie gerichte begeleiding: Competenties die aangeleerd zijn en die goed worden beheerst, worden in een portfolio geregistreerd.

Rapportage: Elke dag kunnen ouders/verzorgers met een persoonlijk gesprek of  met een verslag via e-mail op de hoogte gehouden worden, over welke handelingen er zijn gedaan, wat er is geleerd en wat onze ervaringen zijn die dag.

Indien van toepassing werken wij samen met de school waar de jongere vandaan komt met als doel de jongere weer terug het onderwijs in te laten stromen. 

37.JPG